Blog

Delegeren is niet over de schutting gooien!

delegeren van werk en bevoegdheden

Delegeren is niet over de schutting gooien!

Waarom vinden veel mensen delegeren lastig? Veel mensen hebben er moeite mee een deel van hun werk aan anderen over te dragen. Ben jij ook  geneigd taken zelf uit te blijven voeren, onder het motto dat ‘niemand het zo goed en snel kan als ik zelf’?

Delegeren is een kunst op zich

Weinigen kunnen er goed mee overweg. Natuurlijk, zeker de eerste keren dat een taak door een collega wordt uitgevoerd zul je er tijd in moeten steken om ervoor te zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd is, maar na verloop van tijd hoef je steeds minder te instrueren en ga je tijd besparen, die je aan andere zaken kunt besteden.

Twee vliegen in één klap

Delegeren een niet alleen een belangrijk hulpmiddel om tijd te winnen. Iemand die in staat is taken te delegeren, slaat twee vliegen in één klap: ten eerste wordt je verlost van teveel werk en ten tweede heb je een tevreden  medewerker, die graag meer verantwoordelijkheid wil en krijgt en zich daardoor belangrijk voelt.

Taken en bevoegdheden

Delegeren is niet het afschuiven van taken en verantwoordelijkheden. Delegeren is het overdragen van taken en daarmee samenhangende bevoegdheden. Door te delegeren wordt de medewerker medeverantwoordelijk voor het bereiken van het resultaat. De leidinggevende blijft echter eindverantwoordelijke.

Sorry dat ik dit aan je moet vragen….

Een deelneemster in een van onze leiderschapstrainingen had moeite met delegeren. Zij voelde het alsof zij taken aan het afschuiven was en de rotklussen over de schutting gooide. Deze overtuiging kwam terug in haar woordkeuze en lichaamshouding toen ik haar  in een oefening iets aan een medewerker liet delegeren. Ze keek haar medewerker bezwaard aan en zei: ’sorry dat ik dit aan je moet vragen….ik zit zelf zo druk, zou jij misschien als je wilt dit op willen pakken? …

Ik vroeg hoe de medewerker zich voelde. Hij zei: ik voel alsof ik iets in mijn schoenen geschoven krijg om haar probleem op te lossen… de overtuiging van de leidinggevende was een selffulfilling prophecy geworden.

Delegeren = delen

Pas toen de deelneemster begon te geloven dat DELEgeren het DELEN van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is, wat de ander alleen maar sterker maakt en een belangrijker teamlid, kon zij delen van haar werk overdragen.

Deel dit artikel