Team coaching

Team coaching

Waarom zijn er teams en wat is het doel van een team?

Onderzoek heeft aangetoond van de output van een team beter is dan de output van de losse individuen. Het gezegde twee weten meer dan een gaat hier ook op. Een team heeft als geheel een andere dynamiek als de som der delen, dus de teamleden los van elkaar.

En als het team goed op elkaar is ingespeeld en goed samenwerkt is behalen zij met elkaar betere resultaten dan als zij alleen zouden werken. Een doel van een team is dus BETER WERKEN DAN ALS JE HET ALLEEN ZOU MOETEN DOEN.
Maar dit gaat niet vanzelf.

Als team doorloop je een aantal fasen en deze moet je met elkaar doorlopen op uiteindelijk een high performing team te zijn. Een team in ontwikkeling kan soms meer schade aanrichten aan elkaar dan dat het voordeel oplevert, maar ook aan de kwaliteit van het werk. De redenen hiervoor kunnen zeer uiteenlopend zijn.

Teamcoaching

In de team coaching gaan we niet op zoek naar de schuldvraag, maar wel naar de oorzaak. Waarom performt dit team niet optimaal?

Systemische oefeningen

Vaak zet ik hiervoor systemische oefeningen in. Door inzicht waarom bepaalde patronen in stand worden gehouden en daardoor een team stilstaat, of een leider die geen kans krijgt omdat het team nog niet klaar is met de vorige, is dit vaak het startpunt van veranderingen.

Als we de oorzaak boven water hebben kunnen we met elkaar bepalen waar jullie als team naar toe willen en wat daarvoor nodig is. Ook dit kan uiteenlopend zijn. Teamleden voelen zich niet gehoord, houden zich niet aan afspraken, komen niet tot heldere actieplannen, communiceren niet goed, vertrouwen elkaar niet, durven elkaar geen eerlijke feedback te geven, kunnen niet met nieuwe collega’s overweg en ga zo maar door.

In de training krijg je inzichten en tools hoe je dit kunt verbeteren.
Tot slot wordt van ieder teamlid commitment op de nodige actiepunten gevraagd.

Team coaching is fascinerend en vooral heel erg leuk om met elkaar als team te doen en hoeft niet alleen als er gedoe is. Het werkt ook goed als onderhoud of als een reward!